Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitkomst door het individueel keurmerk.

In het kwaliteitsregister worden alle paramedici die voldoen aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) geregistreerd.

In het kwaliteitsregister worden alle paramedici die voldoen aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) geregistreerd. Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) getoetst of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Indien aan alle door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie. Daarmee bied de registratie in het kwaliteitsregister patiënten de zekerheid dat uw behandelaar aan alle eisen voldoet.