De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen u en de podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden

  • Na een consult, behandeling of afhaal-afspraak ontvangt u een factuur. Deze kunt u ter plaatse per pin betalen. Wanneer u hem eerst wilt declareren bij uw zorgverzekering kunt u de factuur thuis ontvangen via Infomedics.  Hierop zijn de betalingsvoorwaarden van Podotherapie Huissen van toepassing. Voor correspondentie over de factuur dien je jezelf tot Podotherapie Huissen te wenden.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het declareren van deze factuur bij de zorgverzekeraar.
  • Gemaakte afspraken (ter plaatse of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren zonder kosten geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden in rekening te brengen.
  • Omdat  Podotherapie Huissen er naar streeft wachttijden zo kort mogelijk te houden betekent te laat komen – zeker in drukke tijden – een nieuwe afspraak maken. Als de tijd en ons werkschema het toelaten, proberen wij je uiteraard alsnog te helpen.
  • Mondelinge toestemming na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van therapeutische hulpmiddelen is geldend. Na het onderzoek start Podotherapie Huissen direct met de productie van de therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.
  • Hoewel wij ons uiterste best doen om onze informatie correct en actueel te houden kunnen we nooit 100% zeker zijn of dit ook daadwerkelijk zo is. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan door ons afgegeven informatie m.b.t. vergoedingen van zorgverzekeraars. We adviseren u dan ook om hiervoor altijd uw zorgverzekeraar te raadplegen.
  • Garantie: Uw podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podotherapeutische zolen zijn therapeutische hulpmiddelen, we kunnen daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen geven. Aanpassingen van inlays binnen twee maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en brengen we daarom niet in rekening. Onvoldoende resultaat van de behandeling of therapeutische hulpmiddelen geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
  • Klachten: Wanneer u een klacht heeft over uw podotherapeut, de behandeling of de therapie kunt u uw klacht op deze manier uiten. Gezien onze kleine praktijk bezitten wij niet over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Wij maken gebruikt van de dienstverlening van het kwaliteitsregister paramedici. Wij raden u aan de klacht eerst te bespreken met uw podotherapeut.